Je lidská řeč naučená nebo vrozená?

Michala Škrábová 14.02.2021

KLÍČOVÁ SLOVA

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli je lidská řeč vrozená nebo naučená? Možná jste se nad nadpisem tohoto článku usmáli nebo se lehce poušklíbli. To je ale otázka, mluvit nás přece učí rodiče, další členové rodiny, kamarádi, televize. Jak by mohla být řeč vrozená?

Odpověď na tuhle otázku ale není tak jednoznačná. Samozřejmě, že jednotlivá slova našeho rodného jazyka náš naučila převážně maminka. Zkusme se ale zamyslet nad tím, jak je možné, že se malé dítě naučí mluvit exponenciální rychlostí? Kolem 1. narozenin děti disponují průměrně 5 slovy, kolem 2. roku asi 200 slovy a ke konci druhého roku již čítá jejich aktivní slovní zásoba přes 1000 slov. A jakto, že malé děti pouze neopakují námi vyslovené věty, ale samy tvoří geniální kombinace slov, které nikdy neslyšely? 

Jedním z vysvětlení tohoto malého jazykového zázraku je předpřipravenost mozku novorozenců pro efektivní naučení jazyka. Již malá miminka pozorovaná pomocí magnetické rezonance (metody zobrazující aktivitu mozku) vykazují stejné vzorce mozkové činnosti jako dospělí. V jednom experimentu byli američtí novorozenci vystaveni anglickému jazyku a jejich levá hemisféra se hned aktivovala. Při poslechu čínštiny také. Při poslechu čínštiny pozpátku (což je pro běžného Američana nerozeznatelné od čínštiny popředu) se jazyková centra neaktivovala. To znamená, že náš mozek je už od narození vybaven k tomu, abychom odlišili jazyk od ostatních zvuků.

Dalším pomocníkem k rychlému uchopení řeči je jazykový gen FOXP2. Ten byl identifikován týmem britských vědců z Oxfordské univerzity v rodině, kde mutace tohoto genu způsobovala dědičnou poruchu výslovnosti. Bylo to poprvé, co byl gen přímo spojen s řečí a jeho pozdější výzkumy prokázaly, že právě jemu vděčíme za lidskou schopnost komunikace a jazykové kreativity.