Unikátní Program RESTART LIFE – moderní a účinná metoda v boji s alkoholem

Prvopočátky vzniku projektu zaměřeného na překonání problémů s nadměrným užívání alkoholu sahají do roku 2016. Zakladatelé firmy (Alena Brettová, Kamil Burda) na jaře roku 2016 absolvovali léčbu závislosti na alkoholu a depresi metodou kognitivně behaviorální terapie (KBT). Sami na sobě si tak vyzkoušeli její účinnost. Kamil Burda o sobě říká: Nechápu, že jsem v sobě nenašel odvahu svoje problémy s pitím řešit dříve. Když se zpětně ohlédnu za uplynulými roky od ukončení léčby do současnosti, zjišťuji, čeho jsem schopen s aktivním přístupem k životu a k práci. V práci jsem postupně již vykonával pouze běžné a nejnutnější činnosti. Dnes jsem se stal opět aktivní součástí týmu, získal jsem zpět svoje sebevědomí, respekt a moje role je znovu klíčovou v chodu společnosti, kde pracuji. Čeho si však cením nejvíce je získání zpět důvěry svých nejbližších, manželky a dětí, na které jsem v dobách mejdanů často zapomínal.

Jednatelé spol. Restart Life s.r.o. si usmysleli, že chtějí pomoci k Restartu života dalším lidem podobně nemocným a rozzářit tak tváře jejich nejbližších. Chtějí však pomáhat hlavně v oblastech, kterými si sami prošli, aby svoje zkušenosti z minulého života a úspěchy v nově získaném životu, mohli předávat dál. Vytvořili unikátní projekt, který zejména v přístupu ke klientovi nemá v ČR obdoby. Vznikl tak unikátní 21 denní program Restart Life zaměřený na psychologické poradenství k překonání problémů s nadměrným užíváním alkoholu, úzkostí, depresí a vyhoření, jelikož sami jsou prototypy úspěšnosti aplikované metody. Kmenový tým poradců je neustále doplňován o externí pracovníky (čítá již 20 jmen), kteří do programu vstupují s tematickými sezeními a vnášejí pestrobarevnost. Tým Restart Life.