Zásady ochrany osobních údajů

Registrací na portálu uživatelé souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES, zmocňují a pověřují poskytovatele BYLINÁŘSTVÍ CZ s.r.o. ke zpracovávání osobních údajů. Zmocnění se uděluje Společnosti pouze a za účelem a v rozsahu, který je nezbytný k řádnému a včasnému poskytování Služeb ze strany poskytovatele. Souhlas můžete kdykoli odvolat.